Senarai Semak (Permohonan VDR PA)

Senarai Semak Permohonan VDR PA (Bukan warganegara Bangladesh)

1. Salinan Borang Pendaftaran Syarikat (Borang 49/Borang B & D/Kad Wakil Syarikat(Kad Kuning).

2. Surat Permohonan dari Majikan.

3. Borang Perakuan Permohonan Visa dengan Rujukan.

4. Surat Kelulusan Kementerian dalam Negeri.

5. Resit Asal Bayaran Levi.

6. Borang IM12

7. Borang Bayaran

8. Borang Permohonan VDR Pekerja Asing Baru.

9. Bank Draf (Bayaran PL(KS), Proses dan Visa

10. Wang Cagaran / Insurance Guarantee/Bank Guarantee (Sahlaku sekurang-kurang 18 bulan)

11. Salinan Paspot Pekerja

12. Gambar Pekerja (1 Keping)

13. Laporan Pemeriksaan Perubatan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dari Negara Sumber.

update ; 2 Feb 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s